Sākot ar 2017. gada 10. oktobri, mājas vistu olu tirdzniecība fiziskām personām tiek pārtraukta uz nenoteiktu laiku.

Sadarbība tiek turpināta ar juridiskām personām.

 

 

 

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.