Currently viewing the category: "Ziņas"

Sakarā ar papildus biodrošības pasākumu ieviešanu uzņēmumā, laika posmā no šī gada 1. marta līdz 31. maijam, tiek ierobežota saimniecības apmeklēšana.

      Jautājumu vai papildus informācijas iegūšanai lūgums izmantot balss pastkatīti +371 25807732; WhatsApp; Viber vai rakstiet uz           e-pasts: saulesjums@gmail.com

Ņemot vērā bīstamās infekcijas slimības – putnu gripas – straujo izplatību Eiropā pēdējā pusgada laikā, Zemkopības ministrija pēc konsultācijām ar Pārtikas un veterinārā dienesta ekspertiem un ornitologiem nolēmusi veikt vairākus pasākumus ar mērķi mazināt riskus putnu gripas ievazāšanai Latvijā.

6. februārī Zemkopības ministrijā notikušajā ekspertu sanāksmē pārrunāta aktuālā informācija saistībā ar putnu gripas straujo un plašo izplatību Eiropas valstīs netālu no Latvijas, uz dienvidiem un dienvidrietumiem no Latvijas ziemojošo ūdensputnu u.c. putnu pavasara migrācijas ceļiem pāri Latvijai, kā arī iespējamajiem slimības apdraudējuma apgabaliem Latvijā, kuros ir potenciāla iespēja izplatīties šai bīstamajai infekcijas slimībai, kas ļoti nelabvēlīgi var ietekmēt putnkopības nozari.

Sanāksmes laikā tika identificēti biotopi un teritorijas, kurās pavasara migrācijas laikā poteciāli var atrasties visvairāk ūdensputnu (vairāku sugu pīles, zosis un kaijas). Potenciāli apdraudētās teritorijas, kurās ir varbūtība izplatīties putnu gripai Latvijā, ir dažādas ūdenstilpes (ezeri, dīķi, upes, grāvji, kanāli u.c.), kā arī apstrādātas lauksaimniecībā izmantojamās zemes, pļavas u.tml., t.sk. daļa ‘Natura 2000’ teritoriju.

Lai samazinātu putnu gripas Latvijā izplatību un pēc iespējas efektīvāk pasargātu mājputnus no putnu gripas uzliesmojuma, pieņemts lēmums noteikt stingrākas biodrošības prasības mājputnu turēšanas vietās.

Galvenie biodrošības pasākumi mājputnu turēšanas vietām būs šādi (tiks sagatavoti grozījumi MK 2015. gada 9. jūnija noteikumos Nr.291.):

1)    No š.g. 1. marta līdz 31. maijam:
– aizliegts turēt mājputnus ārā;
– aizliegta mājputnu izbraukuma tirdzniecība.

2)    Mājputnu turēšanas vietās aizliegta nepiederošu personu uzturēšanās.

3)    Dzīvnieku īpašnieks nodrošina, lai mājputnu kopšanas personāls ir informēts par biodrošības prasībām un ievēro tās.

Informācijas avots: Zemkopības ministrija

Pieņemam pasūtījumus uz 5. februāri. Pasūtījumus pieņemam līdz 27.janvārim 14:00. Kūpinam 4. februārī. Produkcijas saņemšana saimniecībā no 5. februāra līdz 8. februārim.

Iespējama bezmaksas piegāde Ādažu novadā vienojoties par piegādes laiku.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.