• Produkcijas iegāde

    Vistu olu produkciju iespējams iegādāties uz vietas mūsu saimniecībā Jauntačos, Ādažos. P. O. T. C. vakaros no 18: līdz 20:00. Karte: https://goo.gl/maps/zXLoqDEUN99VS4no9 Pirkumu apmaksai izmantojam tikai bezskaidras naudas norēķinu!

  • Piedāvājums

    Olas iegūst no dējējputniem, kas ir klīniski veseli un izmeklēti saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā kontrolē un apkaro salmonelozi un citas ar pārtikas produktiem pārnēsājamas infekcijas slimības mājputnu ganāmpulkos. Ganāmpulks reģistrēts Lauksaimniecības datu centrā. Olas…