Sakarā ar papildus biodrošības pasākumu ieviešanu uzņēmumā, laika posmā no šī gada 1. marta līdz 31. maijam, tiek ierobežota saimniecības apmeklēšana.

      Jautājumu vai papildus informācijas iegūšanai lūgums izmantot balss pastkatīti +371 25807732; WhatsApp; Viber vai rakstiet uz           e-pasts: saulesjums@gmail.com

PVD aicina komerciālo mājputnu audzētājus un piemājas mājputnu saimniecību īpašniekus savlaicīgi domāt par biodrošības pasākumu ieviešanu un ievērošanu, lai pasargātu savu ganāmpulku no bīstamām dzīvnieku infekcijas slimībām, tostarp putnu gripu.

Gada sākums Latvijā un citās ziemeļvalstīs parasti iezīmējas ar cilvēku gripas uzliesmojumiem un putni ar putnu gripu mūsu platuma grādos var saslimt to migrācijas perioda laikā, atgriežoties gājputniem, iespējams var tikt atnesti jauni vīrusa draudi. 2016. – 2017. gads iezīmējas ar vairākiem augsti patogēnās putnu gripas uzliesmojumiem vairākās Eiropas Savienības dalībvalstīs, tostarp Latvijai tuvākajās kaimiņvalstīs – Skandināvijā (Zviedrija, Somija, Dānija), kur līdz 2016. gadam putnu gripa nebija konstatēta.

Savukārt Polijā vien ir konstatēti vairāki putnu gripas uzliesmojumi komerciālās mājputnu novietnēs, kuru dēļ nācās likvidēt vairākus simtus tūkstošus mājputnus – pīles, zosis, dējējvistas.

Putnu gripa

Putnu gripa (PG) ir ļoti lipīga vīrusa izraisīta infekcijas slimība, ar kuru var slimot visas putnu sugas un izpausties dažādos veidos, kas galvenokārt atkarīgi no vīrusu spējas izraisīt saslimšanu (patogenitātes) un skartajām putnu sugām.

Putnu gripa, atkarībā no tās patogenitātes tiek iedalīta:

  • augsti patogēna putnu gripa (APPG), kas izplatās strauji, izraisot nopietnu saslimšanu ar augstu mirstības koeficientu (līdz pat 100% 48 stundu laikā)
  • zemi patogēnā putnu gripa (ZPPG) – galvenokārt izraisa saslimšanu ar vieglu norisi, ko var pat nepamanīt

Putnu gripas izplatība

 2016. – 2017. gadā augsti patogēnā putnu gripa H5N8 konstatēta mājputniem Apvienotajā Karalistē, Čehijā, Ungārijā, Vācijā, Austrijā, Francijā, Dānijā, Zviedrijā, Nīderlandē, Bulgārijā, Rumānijā, Itālijā, Slovākijā, Horvātijā, Grieķijā un Polijā, kā arī Maķedonijā un Ukrainā.

Savukārt savvaļas putniem putnu gripas vīruss konstatēts 25 valstīs – Apvienotajā Karalistē, Čehijā, Francijā, Slovākijā, Slovēnijā, Ungārijā, Polijā, Portugālē, Vācijā, Itālijā, Spānijā, Horvātijā, Grieķijā, Austrijā, Dānijā, Nīderlandē, Zviedrijā, Somijā, Bulgārijā un Rumānijā, kā arī Šveicē, Albānijā, Maķedonijā un Ukrainā.

Lai nepieļautu putnu gripas tālāku izplatīšanos un izvazāšanu no putnu gripas skartās novietnes, visas ES dalībvalstis nekavējoties veic attiecīgus pasākumus saskaņā ar ES normatīvajiem aktiem (Direktīvu 2005/94/EC) par putnu gripas kontroli. Šie pasākumi nosaka:

  • mājputnu nogalināšanu un iznīcināšanu inficētajā saimniecībā, kā arī tās tīrīšanu un dezinfekciju;
  • ierobežojumu zonu izveidošanu (aizsardzības un uzraudzības) ap uzliesmojuma vietu (skarto punktu), kur būtu ierobežota visu dzīvo mājputnu un konkrētu mājputnu izcelsmes produktu pārvadāšana (ieskaitot aizliegumu vest mājputnus uz citām dalībvalstīm);
  • visu mājputnu turēšanu iekštelpās, to rūpīgu novērošanu un stingru dezinfekcijas pasākumu piemērošanu;
  • epidemioloģisko izmeklēšanu, lai noskaidrotu iespējamo vīrusa avotu un potenciālos turpmākas vīrusa izplatīšanās ceļus no skartās saimniecības;
  • situācijas novērtēšanu atsevišķās dalībvalstīs, kas atsevišķos reģionos ar augstu mājputnu saimniecību blīvumu var likt atbildīgajām iestādēm veikt papildu pasākumus, piemēram, izdot rīkojumu par pagaidu “dīkstāvi” saistībā ar mājputnu pārvadāšanu visas valsts teritorijā vai arī kādā tās daļā, lai nodrošinātu ātru situācijas novērtēšanu. Lai samazinātu slimībai pakļauto mājputnu skaitu attiecīgajā reģionā, ieteicams aizliegt arī ganāmpulku atjaunošanu saimniecībās.
 Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju saistībā ar augsti patogēnā putnu gripas ierosinātāja H5N8 apakštipa uzliesmojumu Eiropas Savienības dalībvalstīs jau 2014.gada rudenī, Eiropas Komisijas augu, dzīvnieku, pārtikas un dzīvnieku barības Pastāvīgā komiteja 2014.gada 5.decembra sanāksmē nāca klajā ar oficiālu paziņojumu par profilaktisko pasākumu kopumu, kurus nepieciešams ieviest, lai novērstu augsti patogēnā putnu gripas ierosinātāja H5N8 apakštipa uzliesmojumu plašākā Eiropas Savienības reģionā (Statement on highly pathogenic Avian influenza H5N8).

Zinātniskie aspekti un riska novērtējums

Lai labāk izprastu iespējamos APPG H5N8 infekcijas izplatīšanās ceļus ES mājputnu novietnēs, kā arī datus par slimības izplatību savvaļas putnu vidu, Eiropas Komisija lūdza Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi (EFSA) sagatavot zinātniski pamatotu pārskata dokumentu.

Par APPG H5N8 iespējamajiem riskiem cilvēku veselībai Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs (ECDC) publicēja riska novērtējuma ziņojumu.

PVD rīcība un plānotie pasākumi

Pārtikas un veterinārais dienests Latvijas teritorijā katru gadu veic aktīvu putnu gripas uzraudzību putnu migrācijas laikā – pavasaros un rudeņos.

Putnu gripas uzraudzības pasākumi ir izstrādāti saskaņā ar 2010. gada 25. jūnijā izdotu EK Lēmumu Nr. 2010/367/ES „Par putnu gripas uzraudzības programmu mājputniem un savvaļas putniem īstenošanu dalībvalstīs”.

Pamatojoties uz nacionālo likumdošanu (2007. gada 19. jūnijā izdotajiem Ministru kabineta noteikumi Nr.405 ” Putnu gripas uzliesmojuma likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība), PVD ir izstrādājis Putnu gripas apkarošanas instrukciju”, kurā aprakstīta detalizēta informācija un rīcības shēma PVD inspektoriem putnu gripas aizdomu vai apstiprināta uzliesmojuma gadījumā. Ja ir pamatotas aizdomas par putnu saslimšanu ar putnu gripu, putni tiek nosūtīti uz Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātnisko institūtu(BIOR),saskaņā ar putnu gripas diagnostikas rokasgrāmatu laboratorisko izmeklējumu veikšanai .

Lai pasargātu savu ganāmpulku no putnu gripas, PVD aicina ikkatru putnu īpašnieku/ turētāju – gan komerciāla rakstura mājputnu saimniecībās, gan piemājas mājputnu audzētājus, ievērot bioloģiskās drošības principus, novēršot kontaktu starp mājputniem un savvaļas putniem un ziņot par masveida putnu saslimšanas vai neskaidras nāves gadījumiem.

Tāpat PVD aicina iedzīvotājus būt atsaucīgiem un ziņot par slimiem putniem vai vienkopus vairāk nekā pieciem (5) atrastiem beigtiem putniem, zvanot uz PVD uzticības tālruni – automātisko atbildētāju  67027402 vai informēt par to tuvāko PVD teritoriālo pārvaldi.
Latvijā augsti patogēnā putnu gripa  nav reģistrēta.

Ņemot vērā bīstamās infekcijas slimības – putnu gripas – straujo izplatību Eiropā pēdējā pusgada laikā, Zemkopības ministrija pēc konsultācijām ar Pārtikas un veterinārā dienesta ekspertiem un ornitologiem nolēmusi veikt vairākus pasākumus ar mērķi mazināt riskus putnu gripas ievazāšanai Latvijā.

6. februārī Zemkopības ministrijā notikušajā ekspertu sanāksmē pārrunāta aktuālā informācija saistībā ar putnu gripas straujo un plašo izplatību Eiropas valstīs netālu no Latvijas, uz dienvidiem un dienvidrietumiem no Latvijas ziemojošo ūdensputnu u.c. putnu pavasara migrācijas ceļiem pāri Latvijai, kā arī iespējamajiem slimības apdraudējuma apgabaliem Latvijā, kuros ir potenciāla iespēja izplatīties šai bīstamajai infekcijas slimībai, kas ļoti nelabvēlīgi var ietekmēt putnkopības nozari.

Sanāksmes laikā tika identificēti biotopi un teritorijas, kurās pavasara migrācijas laikā poteciāli var atrasties visvairāk ūdensputnu (vairāku sugu pīles, zosis un kaijas). Potenciāli apdraudētās teritorijas, kurās ir varbūtība izplatīties putnu gripai Latvijā, ir dažādas ūdenstilpes (ezeri, dīķi, upes, grāvji, kanāli u.c.), kā arī apstrādātas lauksaimniecībā izmantojamās zemes, pļavas u.tml., t.sk. daļa ‘Natura 2000’ teritoriju.

Lai samazinātu putnu gripas Latvijā izplatību un pēc iespējas efektīvāk pasargātu mājputnus no putnu gripas uzliesmojuma, pieņemts lēmums noteikt stingrākas biodrošības prasības mājputnu turēšanas vietās.

Galvenie biodrošības pasākumi mājputnu turēšanas vietām būs šādi (tiks sagatavoti grozījumi MK 2015. gada 9. jūnija noteikumos Nr.291.):

1)    No š.g. 1. marta līdz 31. maijam:
– aizliegts turēt mājputnus ārā;
– aizliegta mājputnu izbraukuma tirdzniecība.

2)    Mājputnu turēšanas vietās aizliegta nepiederošu personu uzturēšanās.

3)    Dzīvnieku īpašnieks nodrošina, lai mājputnu kopšanas personāls ir informēts par biodrošības prasībām un ievēro tās.

Informācijas avots: Zemkopības ministrija

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.