Currently viewing the tag: "dējējvistas"

Sakarā ar papildus biodrošības pasākumu ieviešanu uzņēmumā, laika posmā no šī gada 1. marta līdz 31. maijam, tiek ierobežota saimniecības apmeklēšana.

      Jautājumu vai papildus informācijas iegūšanai lūgums izmantot balss pastkatīti +371 25807732; WhatsApp; Viber vai rakstiet uz           e-pasts: saulesjums@gmail.com

PVD aicina komerciālo mājputnu audzētājus un piemājas mājputnu saimniecību īpašniekus savlaicīgi domāt par biodrošības pasākumu ieviešanu un ievērošanu, lai pasargātu savu ganāmpulku no bīstamām dzīvnieku infekcijas slimībām, tostarp putnu gripu.

Gada sākums Latvijā un citās ziemeļvalstīs parasti iezīmējas ar cilvēku gripas uzliesmojumiem un putni ar putnu gripu mūsu platuma grādos var saslimt to migrācijas perioda laikā, atgriežoties gājputniem, iespējams var tikt atnesti jauni vīrusa draudi. 2016. – 2017. gads iezīmējas ar vairākiem augsti patogēnās putnu gripas uzliesmojumiem vairākās Eiropas Savienības dalībvalstīs, tostarp Latvijai tuvākajās kaimiņvalstīs – Skandināvijā (Zviedrija, Somija, Dānija), kur līdz 2016. gadam putnu gripa nebija konstatēta.

Savukārt Polijā vien ir konstatēti vairāki putnu gripas uzliesmojumi komerciālās mājputnu novietnēs, kuru dēļ nācās likvidēt vairākus simtus tūkstošus mājputnus – pīles, zosis, dējējvistas.

Putnu gripa

Putnu gripa (PG) ir ļoti lipīga vīrusa izraisīta infekcijas slimība, ar kuru var slimot visas putnu sugas un izpausties dažādos veidos, kas galvenokārt atkarīgi no vīrusu spējas izraisīt saslimšanu (patogenitātes) un skartajām putnu sugām.

Putnu gripa, atkarībā no tās patogenitātes tiek iedalīta:

  • augsti patogēna putnu gripa (APPG), kas izplatās strauji, izraisot nopietnu saslimšanu ar augstu mirstības koeficientu (līdz pat 100% 48 stundu laikā)
  • zemi patogēnā putnu gripa (ZPPG) – galvenokārt izraisa saslimšanu ar vieglu norisi, ko var pat nepamanīt

Putnu gripas izplatība

 2016. – 2017. gadā augsti patogēnā putnu gripa H5N8 konstatēta mājputniem Apvienotajā Karalistē, Čehijā, Ungārijā, Vācijā, Austrijā, Francijā, Dānijā, Zviedrijā, Nīderlandē, Bulgārijā, Rumānijā, Itālijā, Slovākijā, Horvātijā, Grieķijā un Polijā, kā arī Maķedonijā un Ukrainā.

Savukārt savvaļas putniem putnu gripas vīruss konstatēts 25 valstīs – Apvienotajā Karalistē, Čehijā, Francijā, Slovākijā, Slovēnijā, Ungārijā, Polijā, Portugālē, Vācijā, Itālijā, Spānijā, Horvātijā, Grieķijā, Austrijā, Dānijā, Nīderlandē, Zviedrijā, Somijā, Bulgārijā un Rumānijā, kā arī Šveicē, Albānijā, Maķedonijā un Ukrainā.

Lai nepieļautu putnu gripas tālāku izplatīšanos un izvazāšanu no putnu gripas skartās novietnes, visas ES dalībvalstis nekavējoties veic attiecīgus pasākumus saskaņā ar ES normatīvajiem aktiem (Direktīvu 2005/94/EC) par putnu gripas kontroli. Šie pasākumi nosaka:

  • mājputnu nogalināšanu un iznīcināšanu inficētajā saimniecībā, kā arī tās tīrīšanu un dezinfekciju;
  • ierobežojumu zonu izveidošanu (aizsardzības un uzraudzības) ap uzliesmojuma vietu (skarto punktu), kur būtu ierobežota visu dzīvo mājputnu un konkrētu mājputnu izcelsmes produktu pārvadāšana (ieskaitot aizliegumu vest mājputnus uz citām dalībvalstīm);
  • visu mājputnu turēšanu iekštelpās, to rūpīgu novērošanu un stingru dezinfekcijas pasākumu piemērošanu;
  • epidemioloģisko izmeklēšanu, lai noskaidrotu iespējamo vīrusa avotu un potenciālos turpmākas vīrusa izplatīšanās ceļus no skartās saimniecības;
  • situācijas novērtēšanu atsevišķās dalībvalstīs, kas atsevišķos reģionos ar augstu mājputnu saimniecību blīvumu var likt atbildīgajām iestādēm veikt papildu pasākumus, piemēram, izdot rīkojumu par pagaidu “dīkstāvi” saistībā ar mājputnu pārvadāšanu visas valsts teritorijā vai arī kādā tās daļā, lai nodrošinātu ātru situācijas novērtēšanu. Lai samazinātu slimībai pakļauto mājputnu skaitu attiecīgajā reģionā, ieteicams aizliegt arī ganāmpulku atjaunošanu saimniecībās.
 Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju saistībā ar augsti patogēnā putnu gripas ierosinātāja H5N8 apakštipa uzliesmojumu Eiropas Savienības dalībvalstīs jau 2014.gada rudenī, Eiropas Komisijas augu, dzīvnieku, pārtikas un dzīvnieku barības Pastāvīgā komiteja 2014.gada 5.decembra sanāksmē nāca klajā ar oficiālu paziņojumu par profilaktisko pasākumu kopumu, kurus nepieciešams ieviest, lai novērstu augsti patogēnā putnu gripas ierosinātāja H5N8 apakštipa uzliesmojumu plašākā Eiropas Savienības reģionā (Statement on highly pathogenic Avian influenza H5N8).

Zinātniskie aspekti un riska novērtējums

Lai labāk izprastu iespējamos APPG H5N8 infekcijas izplatīšanās ceļus ES mājputnu novietnēs, kā arī datus par slimības izplatību savvaļas putnu vidu, Eiropas Komisija lūdza Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi (EFSA) sagatavot zinātniski pamatotu pārskata dokumentu.

Par APPG H5N8 iespējamajiem riskiem cilvēku veselībai Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs (ECDC) publicēja riska novērtējuma ziņojumu.

PVD rīcība un plānotie pasākumi

Pārtikas un veterinārais dienests Latvijas teritorijā katru gadu veic aktīvu putnu gripas uzraudzību putnu migrācijas laikā – pavasaros un rudeņos.

Putnu gripas uzraudzības pasākumi ir izstrādāti saskaņā ar 2010. gada 25. jūnijā izdotu EK Lēmumu Nr. 2010/367/ES „Par putnu gripas uzraudzības programmu mājputniem un savvaļas putniem īstenošanu dalībvalstīs”.

Pamatojoties uz nacionālo likumdošanu (2007. gada 19. jūnijā izdotajiem Ministru kabineta noteikumi Nr.405 ” Putnu gripas uzliesmojuma likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība), PVD ir izstrādājis Putnu gripas apkarošanas instrukciju”, kurā aprakstīta detalizēta informācija un rīcības shēma PVD inspektoriem putnu gripas aizdomu vai apstiprināta uzliesmojuma gadījumā. Ja ir pamatotas aizdomas par putnu saslimšanu ar putnu gripu, putni tiek nosūtīti uz Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātnisko institūtu(BIOR),saskaņā ar putnu gripas diagnostikas rokasgrāmatu laboratorisko izmeklējumu veikšanai .

Lai pasargātu savu ganāmpulku no putnu gripas, PVD aicina ikkatru putnu īpašnieku/ turētāju – gan komerciāla rakstura mājputnu saimniecībās, gan piemājas mājputnu audzētājus, ievērot bioloģiskās drošības principus, novēršot kontaktu starp mājputniem un savvaļas putniem un ziņot par masveida putnu saslimšanas vai neskaidras nāves gadījumiem.

Tāpat PVD aicina iedzīvotājus būt atsaucīgiem un ziņot par slimiem putniem vai vienkopus vairāk nekā pieciem (5) atrastiem beigtiem putniem, zvanot uz PVD uzticības tālruni – automātisko atbildētāju  67027402 vai informēt par to tuvāko PVD teritoriālo pārvaldi.
Latvijā augsti patogēnā putnu gripa  nav reģistrēta.

imageedit_11_8440621502

Šobrīd, sākot no 13. -18. novembrim,  pieņemam pasūtījumus uz 27.novembri. Produkcijas saņemšana no 27.-30. 11.  Kūpinam sestdien 26. novembrī.

Pasūtījumus iespējams veikt sadaļā IEPIRKTIES vai telefoniski katru dienu no 18:00 – 21:00 /mob.25807732/.

Visproduktīvākais olu dēšanas periods ir pirmais gads. Tādēļ ganāmpulks ar jaunputniem jāpapildina katru gadu. Papildināšanas iespējas jāizvēlas katram savas. Var iegādāties olas inkubēšanai, pirkt cāļus vai jaunputnus. Savā saimniecībā esam izvēlējušies pēdējo risinājumu. Pērkam 3-4 mēnešus vecus jaunputnus. Tākā vistas dzīvojas brīvās turēšanas apstākļos, tad vistas dēj līdz trīs gadiem. Protams, ka dējība vecākiem putniem ir zemāka.

dominant_1

Lai noteiktu, kura dēj, kuru buljonā, nepieciešams novērot ganāmpulku, kā arī reģistrēt dējību. Nav prātīgi barot liekēžus, skarbi, bet viss maksā naudu.

Pirmais rādītājs, ka vista dēj – sekste košā nokrāsā un silta. Košā nokrāsa liecina, ka vistai ir nepieciešamais pigments olas čaumalas veidošanai. Ja sekste nošķiebta, un krāsa nav koša, vista dēj maz vai nedēj vispār.

Uz vistas dējību norāda vēders. Ja liels un ciets – nosliece uz aptaukošanos. Ja liels un mīksts, visticamāk laba dējība. Pastāv arī trešais variants – vēders mazs un pievilkts. Dējība ļoti zema.

Daļēji dējību iespējams noteikt pēc knābja. Knābim jābūt tīram, neslāņoties un samērā īsam.

imageedit_25_7261031262

Pastāv arī citi dējības pārbaudes veidi, bet mēs pieturamies pie iepriekš aprakstītajiem.

Kad tiek konstatēts nedējības fakts, vista tiek apgredzenota ar attiecīgas krāsas gredzenu. Tālākās darbības pēc ilgākas novērošanas.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.