Currently viewing the tag: "vistu olas"

Sakot ar šo nedēļu mūsu produkciju varat iegādāties arī Liepkalnu maiznīcā – veikalā Rīgā t/c A7. 

Pierīga, Ķekavas pag., “Džutas”, tirdzniecības centrs A7 (Rīgas-Ķekavas-Bauskas šosejas malā).

 

Ņemot vērā bīstamās infekcijas slimības – putnu gripas – straujo izplatību Eiropā pēdējā pusgada laikā, Zemkopības ministrija pēc konsultācijām ar Pārtikas un veterinārā dienesta ekspertiem un ornitologiem nolēmusi veikt vairākus pasākumus ar mērķi mazināt riskus putnu gripas ievazāšanai Latvijā.

6. februārī Zemkopības ministrijā notikušajā ekspertu sanāksmē pārrunāta aktuālā informācija saistībā ar putnu gripas straujo un plašo izplatību Eiropas valstīs netālu no Latvijas, uz dienvidiem un dienvidrietumiem no Latvijas ziemojošo ūdensputnu u.c. putnu pavasara migrācijas ceļiem pāri Latvijai, kā arī iespējamajiem slimības apdraudējuma apgabaliem Latvijā, kuros ir potenciāla iespēja izplatīties šai bīstamajai infekcijas slimībai, kas ļoti nelabvēlīgi var ietekmēt putnkopības nozari.

Sanāksmes laikā tika identificēti biotopi un teritorijas, kurās pavasara migrācijas laikā poteciāli var atrasties visvairāk ūdensputnu (vairāku sugu pīles, zosis un kaijas). Potenciāli apdraudētās teritorijas, kurās ir varbūtība izplatīties putnu gripai Latvijā, ir dažādas ūdenstilpes (ezeri, dīķi, upes, grāvji, kanāli u.c.), kā arī apstrādātas lauksaimniecībā izmantojamās zemes, pļavas u.tml., t.sk. daļa ‘Natura 2000’ teritoriju.

Lai samazinātu putnu gripas Latvijā izplatību un pēc iespējas efektīvāk pasargātu mājputnus no putnu gripas uzliesmojuma, pieņemts lēmums noteikt stingrākas biodrošības prasības mājputnu turēšanas vietās.

Galvenie biodrošības pasākumi mājputnu turēšanas vietām būs šādi (tiks sagatavoti grozījumi MK 2015. gada 9. jūnija noteikumos Nr.291.):

1)    No š.g. 1. marta līdz 31. maijam:
– aizliegts turēt mājputnus ārā;
– aizliegta mājputnu izbraukuma tirdzniecība.

2)    Mājputnu turēšanas vietās aizliegta nepiederošu personu uzturēšanās.

3)    Dzīvnieku īpašnieks nodrošina, lai mājputnu kopšanas personāls ir informēts par biodrošības prasībām un ievēro tās.

Informācijas avots: Zemkopības ministrija

10492098_10205161603212912_5497214590624629885_n

Jaunās dējējvistas olas ola. Sākuma periodā var būt līdz 15 šāda izmēra olām. Tas ir normāli. Nostabilizējoties dēšanas procesam olas no 60-75g.

11054801_10205161602972906_9018912039915771621_n

Pieaugušas dējējvistas ola. Šādas olas parasti ir atsevišķiem eksemplāriem. Mūsu gadījumā vista dēj pārdienās. Ola parasti ar diviem dzeltenumiem.

 

Tagged with:
 
Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.